Usporedba pravopisa: Svjetsko prvenstvo u Katru ili Kataru?

Budući da postoji više pravopisa hrvatskoga jezika, dobro je znati što u kojem od njih piše kako bismo se mogli odlučiti za jedan i na njega se oslanjati pri nedoumicama. Iako je ranije bio popularan pravopis autora Stjepana Babića, Božidara Finke i Milana Moguša, danas se najčešće koriste Matičin pravopis (Lada Badurina, Ivan Marković, Krešimir Mićanović; 2008.) i pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (skupina autora;  2013.). Odlučile smo prikazati vam ukratko u čemu se ova dva pravopisa razlikuju kako biste lakše odabrali onaj kojim ćete se koristiti. Sedma je tema, s obzirom na to da nam se bliži Svjetsko prvenstvo u nogometu, sklonidba imenice Katar.

Pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje navodi sljedeće pravilo: Ime države Katar sklanja se tako da se u kosim padežima odbacuje nepostojani glas a u završnome slogu. Zemljopisno ime Katar ima kratkosilazni naglasak na prvome slogu i nema zanaglasnu duljinu na drugome: NA Katar, G Katra, DL Katru, I Katrom.

Dakle, oni smatraju da je drugi glas a u imenici Katar zapravo nepostojano a te da ono, po pravilima, u kosim padežima nestaje. Na sličan bi se način sklanjala, kažu, i imenica Cipar (koja je također s kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu).

Posegnuli smo i za pravopisom Matice hrvatske da vidimo kako su njegovi autori razmišljali o ovoj temi, no Katar smo ondje pronašli jedino u Dodacima, odnosno u popisu država svijeta i njihovih glavnih gradova, gdje stoji da je G Katara. Dakle, oni drugo a u riječi Katar ne smatraju nepostojanim.

Koje od ovih rješenja ima više smisla?

Da bismo to utvrdili, najprije ćemo ponoviti ono što znamo o nepostojanom a. To je glasovna promjena pri kojoj se samoglasnik a javlja u nekim oblicima određene riječi i čija je svrha olakšavanje izgovora. Dakle, to se a ne gubi kad je već dio osnove, nego se dodaje kad ga u njoj nema da se olakša izgovor. S obzirom na to da je Katar riječ koja je posuđena od Qatar, nema potrebe da se drugo a iz osnove izbacuje (usporedi s npr. imenicama oltar – oltara ili avatar – avatara).

Imenica Cipar, koju se uspoređuje s Katarom, nastala je prema grčkome Kypros. Dakle u njezinoj osnovi nema glasa a, pa ga nema ni kod nas u kosim padežima. Ono se dodalo u nominativ Cipar kako bismo lakše izgovorili suglasnički skup pr pa u N nije Cipr, nego Cipar.

Dakle, Svjetsko prvenstvo u Kataru ili Katru?

Mi bismo rekli da je logičnije da bude Svjetsko prvenstvo u Kataru, no ako se budete koristili drugom opcijom, nećete biti u krivu jer pravopis IHJJ-a to dopušta.


Sličan sadržaj

Usporedba pravopisa: Zarez uz odnosnu riječ (korelativ)

Usporedba pravopisa: Zarez pri pisanju nadnevka i mjesta

Usporedba pravopisa: Sve što trebate znati o kraticama

Usporedba pravopisa: Znak za postotak (%)

Usporedba pravopisa: Rastavljanje riječi na kraju retka

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s